0
0
0
s2smodern

Tematem przewodnim interdyscyplinarnej naukowej konferencji jest szeroko rozumiany postęp nauki i techniki związany z termografią-termowizja. Za profesorem Zbigniewem Łuckim, który porusza kwestie używania terminów technologia, technika (pełny artykuł dostępny na stronie AGH link) wykazuje iż angielski termin technology odpowiada pojęciowo polskiemu terminowi technika.  Związku z tym na początku przybliżamy terminy:

Technika pochodzi od greckiego technē  i oznacza "sztuka, rzemiosło", to dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie.

Technologia pochodzi od greckich słów techne i logos (zbiór, rozum i in.) i oznacza metodę przetwarzania dóbr materialnych w dobra użyteczne a także: wiedzę o tym procesie.

Technika i technologia jest ze sobą powiązana a podstawą ich jest nauka.

Uczestnicy konferencji zapoznają się od strony naukowej oraz praktycznej z termowizją-termografia, która staje się coraz bardziej przystępna i popularna. Obecnie urządzenia do termowizji mają bardzo wysoką czułość, rozdzielczość a przede wszystkim dostępność cenową. Ze względu na swoją przystępność cenową oraz nie inwazyjny sposób badania termowizja jest coraz częściej stosowana w badaniach naukowych, praktycznych oraz w monitoringu przemysłowym. Jak pokazuje statystyka publikacji naukowych stosowanie termografii daje szanse naukowcowi nie tylko na prowadzenie nowych badań ale i wzbogacenie obecnie prowadzonych a co za tym idzie wpływa na proces odkrywania publikacji. 

Prezentacje będą multimedialne wzbogacone o grafiki a nawet filmy oraz zawierały odnośniki do literatury z listy impact factor, patentów, rozwiązań rynkowych. Zaprezentowane przykłady mogą stanowić dla słuchaczy bazę do samodzielnego zgłębiania wiedzy lub zainicjować chęć przeprowadzenia analizy literatury z danego tematu.

Postępy termografii w life science (w naukach koncentrujących się na żywych organizmach)

zagadnienia: zastosowania termografii w medycynie, gerontologii, dermatologii, stomatologii, ginekologii, chirurgi, medycynie sportowej, przy zmianach nowotworowych skóry, urazach tkanek miękkich, chorobach układu sercowo-naczyniowego, mammografia vs termografia, źródła rzeczywistych bólów, weterynarii, zoologii, biologii, badaniach oddziaływań na organizm żywy.

Postępy termografii w STEAM (z ang. science, technology, engineering and mathematics)

Obszar nauk technicznych technicznych, zagadnienia takie jak zastosowania termografia w bezpieczeństwie; przemyśle i energetyce; inżynierii procesowej; chemii i fizyce; w  badaniach: wytrzymałości, jakości powierzchni, adhezji, defektów, jednorodności, kompozytów, styków, przewodnictwa cieplnego, inżynierii materiałowej, do badań  materiałów konstrukcyjnych i układów złożonych, chemii, maszynoznastwie, kartografii, architekturze, kryminalistyce.

Postępy termografii w ochronie środowiska

zagadnienia: badania termowizyjne w budownictwie, ochronie środowiska, w procesach logistycznych, rolnictwie, leśnictwie, bezpieczeństwo, geologia, zmiany klimatu.

 

Prezentacje uczestników

Panel Interdyscyplinarny - prezentacje ustne

Sesja Posterowa (plakatowa) - prezentacje uczestników

Czekamy na zgłoszenia. Podziel się tym czym się zajmujesz a umożliwisz współpracę z tobą oraz cytowanie.

Wprowadzenie do pomiarów temperatury

Panel ten umieściliśmy ponieważ uczestnicy mają różną specjalizację i krótkie przypomnienie zagadnień z obszaru fizyki daje możliwość nie tylko zrozumienia co się dzieje ale wykonywanie i interpretacje poprawnie termografów.

Na konferencji przewidziano również możliwość nawiązywania kontaktów - krótkie przerwy networkingowe przy kawie i ciasteczku.

Po konferencji odbędą się warsztaty.

Zapraszamy do rejestracji

 

 

termografia w inzynierii biomedycznej medycynie termowizja   termografia elektronice mikrolektronice termowizja   termowizja w bilogii termografia   termowizja w budowanictwie termografia   termografia w chemii i termowizja w chemii   termowizja w chirurgi - termografia   termowizja w elektoroautomatyce   fotowoltaika - termografia i termowizja   inżynierii procesowej termowizja   maszynoznastwo i termowizja termografia   termowizja medycynie i biologii termografia   termowizja w bezpieczeństwie   medycyna sportowa, termowizja   termowizja w zoologii, termografia    A ty czym się zajmujesz?

 

 .

0
0
0
s2smodern